Request could not be processed : UAE

Šavne cevi

Šavne okrugle, kvadratne i pravougaone cevi koriste se za izradu konstrukcija u poljomehanizaciji, automobilskoj industriji i građevinarstvu. Sve cevi su dužine 6 m, dimenzije koje vam možemo ponuditi su:

  • okrugle cevi od prečnika 17,2 mm do 114,3 mm, debljine zida od 1,5 mm do 4,0 mm
  • kvadratne cevi dimenzija od 13 x 13 mm do 150 x 150mm, debljine zida od 1,5 do 5,0 mm
  • pravougaone cevi dimenzija 30 x 20 mm do 120 x 100mm, debljine zida od 1,8 mm do 5,0 mm