Request could not be processed : UAE

Profilisani limovi

Koriste se za pokrivanje i oblaganje raznih objekata. Pogodni su za krovove sa malim nagibom. Izrađuju se od pocinkovanog i pocinkovanog plastificiranog lima debljine 0,5 mm. Moguća je i izrada limova sa filcom, koji sprečava kondenzaciju. U ponudi imamo:

  • TR 14/225/1125 (Zidni profil)
  • TR 37/200/1000 (Krovni profil)
  • YX 24/183/1100 (Crepni panel)
  • Lim u obliku slemenjaka
  • Lim u obliku snegobrana