Request could not be processed : UAE

Kotlovski limovi

Kao što i sam naziv kaže, koriste se za izradu kotlova, što znači da osim mehaničkih, moraju posedovati i određena toplotna svojstva, odnosno minimum svojih mehaničkih svojstva moraju izdržati i prilikom izloženosti visokim temperaturama. U ponudi imamo limove kvaliteta  PH265 (Č1204):

 

  • U tablama debljine 4,0 mm dimenzije 1500 x 3000 mm