Request could not be processed : UAE

Aluminijumski limovi

Aluminijumski limovi imaju raznovrsnu primenu u mnogim granama industrije, a naročito u metaloprerađivačkoj, građevinarstvu, autoindustriji, aeroindustriji, industriji ambalaže, brodogradnji i drugim. Aluminijumski limovi se koriste za izradu delova mašina, pokrivanje krovova i izradu fasada…U ponudi imamo limove:

 

  • U tablama debljine od 0,5 do 3,0 mm dimenzija 1000 x 2000mm
  • U rolnama debljine od 0,5 do 0,7 mm dimenzije 1000 x L
  • U boji debljine 0,7 mm dimenzije 1000 x 2000
  • Nagazni (rebrasti) lim debljine 3/4 mm dimenzije 1000 x 2000